CO2 voor bruiswater

Heb je de CO2 fles van je watertap vervangen?

Bestel op tijd een nieuwe CO2 fles

De basisregels

CO2 is niet brandbaar, maar toch zijn er een aantal risico's verbonden aan het gebruik. Met deze basisregels vermijdt je mogelijke problemen:

Plaats de CO2-fles steeds rechtop

De fles mag niet horizontaal of schuin liggen tijdens het gebruik

Maak een CO2-fles steeds vast zodat ze niet kan omvallen

Dit kan met eenvoudig kettinkje dat wordt bevestigd aan de muur of kastwand

Bewaar nooit meer dan 3 KG CO2 in dezelfde ruimte

Tenzij je voldoet aan de strenge voorschriften m.b.t luchtverversing zoals vermeld op de veiligheidskaart.

Download de veiligheidskaart

Uitgebreide veiligheidsvoorschriften m.b.t. gebruik en opslag van CO2 flessen.

Bevestig deze veiligheidskaart op een goed zichtbare plaats in de opslagruimte waar CO2 wordt gebruikt of aan uw watertapinstallatie.

Veiligheidsinformatiekaart - CO2

(PDF, 282.76KB)

CO2-fles vervangen bij toestel met 2 meters

CO2-fles vervangen bij toestel met 1 meter

Hoe hoog moet de CO2-druk ingesteld staan?

Productfiche CO2

Hoeveel bruiswater kan je eigenlijk maken met zo'n fles CO2 - Hoe groot is zo'n fles en wat kost het?

Productfiche - CO2

(PDF, 287.47KB)

De meest gestelde vragen over CO2

CO2 is een broeikasgas, dat mee verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Wil dat dan zeggen dat het gebruik van CO2 voor bruiswater een probleem is? Lees hier het antwoord.

Ja, het gaat in beide gevallen over exact hetzelfde CO2-gas. Bij gecombineerde biertap/Watertap installaties is het dus mogelijk om 1 CO2 fles te gebruiken voor zowel het bruiswater als het bier. De CO2-druk die nodig is, is echter verschillend: voor bruiswater dient de druk 4 à 4,5 bar te zijn, voor bier zal dat steeds minder zijn (rond de 2 of zelfs nog lager als met een vatenkoeler wordt gewerkt). Dat wil dus zeggen dat je voor bruiswater en bier dan wel een aparte drukregelaar nodig hebt.

Neen. CO2 is niet brandbaar. Maar het kan wel gevaarlijk zijn: door de hoge druk in de CO2 fles kan er, als de CO2 zeer snel vrijkomt, een enorme kracht ontstaan. Daarnaast kan CO2 ook zware vrieswonden veroorzaken als het in een hoge dosis op je lichaam terechtkomt. Volg dus steeds de veiligheidsvoorschriften!

Neen, CO2 is zwaarder dan lucht, dus zal steeds zakken naar de bodem van de ruimte en zich vanaf daar opstapelen. Om die reden is het zeer belangrijk om steeds de veiligheidsvoorschriften te volgen.

De exacte druk hangt af van de temperatuur. Bij 20° celsius bedraagt de druk in de CO2-fles ongeveer 57 bar. Dat is een zeer hoge druk, en dat is ook de reden waarom je steeds een CO2-drukverminderaar dient te gebruiken. Het is ook de reden waarom een CO2 fles zo zwaar is: de fles dient zeer sterk te zijn om de hoge druk aan te kunnen.