Wedstrijdreglement

Dit is het wedstrijdreglement voor de wedstrijd "Win een watertap voor je school"

Timing

De wedstrijd werd aangekondigd op maandag 22 maart 2021. De uiterste datum voor deelname is vrijdag 14 mei 2021 om 23:59

Wie mag deelnemen?

Deze wedstrijd staat open voor alle erkende onderwijsinstellingen van België.
Het is toegelaten dat één onderwijsinstelling meerdere inzendingen maakt (bv per klas/afdeling/klasgroep)

Toestemming van de directie

De verantwoordelijke(en) voor de inzending(en) van een school dient ervoor te zorgen dat de directie toelating heeft gegeven voor het deelnemen aan de wedstrijd én voor het installeren van de watertap in het geval de inzending in kwestie wordt uitgekozen als winnende inzending.

Hoe deelnemen

Deelnemen kan enkel en alleen na aanmelding via het daarvoor bedoelde wedstrijdformulier op www.robinetto.be/watertap-school-deelnameformulier.
De eigenlijke inzending (het bestand met het filmpje) dient te worden bezorgd op info@robinetto.be door middel van een WeTransfer-, Dropbox-, Google Drive- link of een ander bestandsdeling-systeem.

Wat als wij al van plan waren een watertap te kopen bij Robinetto OF wij reeds een watertap bij Robinetto hebben gekocht of besteld?

In het geval de winnende school reeds een watertap bij Robinetto heeft gekocht of besteld, of van plan is dat te doen, zijn er twee mogelijkheden:

> De school kiest ervoor om de gewonnen watertap te laten installeren als extra watertap
OF
> De school krijgt een korting op de reeds aangekochte of reeds bestelde watertap, ter waarde van de waarde van de prijs van deze wedstrijd, zijnde 1.483 euro voor het materiaal + 160 euro voor de installatie, zijnde een totale waarde van 1.643 euro exclusief 21% BTW

Prijs

Er wordt 1 prijs uitgereikt aan de inzending die als beste wordt beöordeeld. De prijs bestaat uit:

1 X Blupura Wall 1 button module - waterdispensermodule voor muurbevestiging
1 X Lindr kontakt 40 waterkoeler
1 X accesoire-set, bestaande uit aansluitstukken, waterdrukdregelaar, aquastop, filterkop en 1 filterpatroon

De basis-installatie van deze watertap is inbegrepen in de prijs.
Basisinstallatie wil zeggen:
> Bevestigen van de Wall-module aan de muur
> Installeren van de koeler achter de muur waar de tap wordt geïnstalleerd
> Aansluiten van de koeler en de tap aan de waterleiding en de afvoer

De noodzakelijke basisvoorzieningen en voorbereidende werken zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze voorzieningen en werken omvatten:
> Een reglementaire wateraansluiting met een dienstkraan met 3/4" dienstkraan, op de plaats waar de watertap wordt geïnstalleerd.
> een afvoer-aansluiting voor aankoppeling van de afvoer van de walmodule, op de plaats waar de watertap wordt geïnstalleerd.
> Stopcontact voor de koeler + stopcontact voor de wall-module
> de nodige doorgangen/gaten in de muur zodat al deze aansluitingen kunnen gebeuren.

Zonder deze voorbereidende werken en voorzieningen kan de watertap niet worden geïnstalleerd en zal de prijs dan ook niet worden overhandigd.
Indien de winnende school deze voorbereidende werken niet zelf kan/wil (laten) uitvoeren, kan Robinetto/de Leiding CV deze werken uitvoeren, tegen een kost die vooraf kan worden bepaald in een offerte.

Technische voorwaarden

Bovenop de hierboven vermelden voorzieningen (aansluiting water, afvoer en elektriciteit) zijn volgende omstandigheden noodzakelijk:

> De locatie waar de watertap wordt geïnstalleerd dient bij voorkeur binnen te zijn, en minstens op een degelijk overdekte plaats waar er een complet beschutting is tegen neerslag. De watertap is niét bestand tegen regen of andere neerslag.

> De watervoorziening dient te voldoen aan de geldende reglementering voor drinkwaterleidingen. Dus geen oude loden leidingen enz.

> De elektriciteitsvoorziening dient te voldoen aan de geldende reglementeringen mbt aarding en verliesstroombeveiliging.

Communicatie

Door deelname aan deze wedstrijd verklaart u zich akkoord met deze communicatie-acties:

> De filmpjes van de deelnemende scholen kunnen worden gebruikt op de communicatiekanalen van ROBINETTO (Website, Sociale Media) in het kader van de communicatie rond deze wedstrijd en het thema van watertaps op school. Hierbij zal steeds de naam van de school (en indien gewenst ook de klas/afdeling) worden vermeld. De deelnemende school blijft ten allen tijde eigenaar van de gemaakte beelden.

> De naam van de winnende school zal worden bekendgemaakt via de communicatiekanalen van ROBINETTO (Website, Sociale Media)

> Bij de installatie van de watertap bij de winnende school kunnen door Robinetto foto's en videobeelden worden gemaakt, die kunnen worden gebruikt op de communicatiekanalen van Robinetto. In overleg met de winnende school kan eventueel ook een interview met een vertegenwoordiger van de deelnemende school, klas of afdeling worden opgenomen en gebruikt. De winnende school mag alle foto-en videobeelden ook gebruiken voor de eigen communicatiekanalen van de school.

Keuze van de winnende inzending

De selectie van de winnende inzending wordt gemaakt door de Raad van Bestuur van de Leiding CV, eventueel bijgestaan door enkele externe experten. De Raad van Bestuur zal zich voor de keuze van de winnaar baseren op originaliteit, authenticiteit en inhoud, en zal de uiteindelijke keuze naar eigen goeddunken toelichten. De beslissing over wie de prijs wint kan niet worden aangevochten of bediscussieerd.