BEVRAGING

Wat vinden mensen van de smaak van kraanwater?

21 maart 2022

Enkele weken geleden organiseerden we een bevraging over de smaak van kraanwater. We weten dat veel mensen kraanwater drinken, maar we waren benieuwd naar waarom, waar en hoe. Meer dan 300 mensen namen deel aan onze bevraging. Hier vind je een samenvatting van de antwoorden.

1. Waarom drinken mensen kraanwater (en geen flessenwater?)

Als antwoord op de vraag waarom mensen kraanwater drinken, zien we in de eerste plaats duurzaamheid en ecologie als argument verschijnen. In iets mindere mate, maar nog steeds heel belangrijk verschijnen dan gebruiksgemak en prijs. In totaal wordt duurzaamheid het meest vermeld als reden (293 keer), voor gebruiksgemak (281) en prijs (256).

2. Vinden mensen kraanwater lekker?

Hoe lekker vinden mensen kraanwater, en verschilt dat al naargelang waar mensen dat kraanwater drinken? 

Op onderstaande grafiek zien we dat 139 mensen (= 45%) hun kraanwater thuis de topscore van 5 op 5 geven. 

Slechts in heel weinig gevallen (ongeveer 0,5%) krijgt de smaak van kraanwater de minimumscore.

Ook opvallend: iets meer dan 10% van de mensen geeft aan dat kraanwater op het werk "niet van toepassing" is, en in de horeca stijgt dat aantal naar bijna 40%.

3. Wat is er (soms) niét lekker aan kraanwater?

Als we vragen wat mensen soms niét lekker aan kraanwater vinden, worden een chloorsmaak of duffe smaak het meest vermeld. Sommige mensen vermelden ook een onnatuurlijke smaak.

 

4. Drinken kraanwaterdrinkers ook flessenwater? En wat vinden ze daar dan van?

We vroegen ook hoe vaak mensen naast kraanwater ook flessenwater drinken. Bijna 60% van onze respondenten gaf aan af en toe of vaker flessenwater te drinken.

De overgrote meerderheid van de respondenten geeft flessenwater een 4 of 5 (= maximumscore) op gebied van smaak. Ongeveer 40% van de respondenten zegt géén verschil te proeven tussen flessenwater en kraanwater.

5. Wat is er nu lekkerder? Kraanwater of flessenwater?

Bijna 60% van de mensen zegt dat kraanwater en flessenwater anders smaken maar wel beiden even lekker zijn.

5% vindt kraanwater lekkerder, en 27% vindt flessenwater lekkerder.

Wat onthouden we uit deze bevraging?

Belangrijkste conclusie: Veel mensen kiezen bewust voor kraanwater omdat het veel duurzamer is dan flessenwater. En dat het dan nog goedkoper én makkelijker is, maakt het alleen maar nog beter!

 

Er zijn twee belangrijke redenen waarom mensen toch soms flessenwater kiezen: 1. Omdat er geen kraanwater wordt aangeboden (bv. op het werk) én/of 2. omdat de smaak van kraanwater niet als lekker wordt ervaren.

 

Het goede nieuws is dat beide hindernissen makkelijk op te lossen zijn: werkgevers, organisatoren van evenementen, uitbaters van horeca-inrichtingen en iedereen die dat wil kan ervoor kiezen om kraanwater op een kwalitatieve manier beschikbaar te maken. En met een eenvoudige filter los je meteen ook eventuele smaakproblemen op.

 

Voor thuis kan je hier een goedkope filteroplossing kopen. En voor je organisatie, vereniging of bedrijf vind je met onze configurator binnen de twee minuten jouw watertap op maat.

Naar de configurator

Over deze bevraging

De oproep om deel te nemen aan deze bevraging werd op 20 januari 2022 gepost op onze website en onze social media-kanalen.

Dit is dus géén wetenschappelijk onderzoek met een gecontroleerde representatieve steekproef. Voor de volledigheid geven we hieronder wel de basisgegevens van de respondenten mee:

Geslacht

110 mannen (= 35,9%)
196 vrouwen (= 64,1%)

Leeftijd

De jongste deelnemer was 20, de oudste 82
De gemiddelde leeftijd was 40,11 jaar
En de mediaan was 40 jaar

Woonplaats

Alle respondenten wonen in Vlaanderen
De grootste groep komt uit agglomeratie Gent (77 van de 306 antwoorden)