INTERVIEW

CSR is geen afdeling, het moet in je DNA zitten

20 december 2021

Onlangs was Jeroen Vereecke als oprichter van Robinetto te gast bij de Sofa Talks van Netwerk Ondernemen. Samen met Linde Luyten van Redopapers had hij het over de valkuilen van impact ondernemen, over wat 'gewone' bedrijven kunnen doen om toch een positieve impact te maken en over het belang van de juiste financiering.

Impactonderneming?

In een impactonderneming staat de impact centraal. In het geval van Robinetto betekent impact: het verpakken en transporteren van water zoveel mogelijk vermijden. Naast deze ecologische winst willen we uiteraard ook financieel winst maken. In onze statuten is echter vastgelegd dat die winst maximaal aangewend moet worden om onze impact te vergroten. Als duurzame impactonderneming proberen we ook intern zo duurzaam mogelijk te werken.

Dit weerspiegelt zich niet alleen in de keuzes die we maken met betrekking tot materialen, werkingsmiddelen en communicatie, maar ook in de manier waarop we omgaan met onze medewerkers en hun verloning. Maar er zijn ook valkuilen aan verbonden. Tijdens de Sofa Talks van Netwerk Ondernemen ging onze oprichter Jeroen Vereecke hier verder op in.

De video hierboven is een kort fragment van de Sofa Talks met Redopapers en Robinetto. Het volledige interview kan je hier bekijken op de website van Netwerk Ondernemen.

Wat zijn de valkuilen van een impactonderneming?

Jeroen Vereecke: "We moeten goed beseffen dat als je het woord duurzaamheid gebruikt er veel mensen zijn die al niet meer luisteren. Dat is heel jammer, maar het is wat het is. We moeten daar wel rekening mee houden. Het is ook heel begrijpelijk: mensen worden om de oren geslagen met wat ze moeten doen, wat ze niet meer mogen doen, dat ze te veel afval maken enzovoort. Mensen vragen zich dus vaak af: allemaal goed en wel, die duurzame oplossingen, maar dat zal mij dan wellicht meer kosten? We moeten als impactonderneming dus goed beseffen dat we mensen kunnen afstoten door te veel het belerende vingertje boven te halen. De balans zoeken tussen onze boodschap luid en duidelijk verkondigen enerzijds, maar anderzijds vermijden dat je mensen gaat wegduwen, is dan ook één van de grootste uitdagingen van iedere impactonderneming."

Jeroen Vereecke: "Ondanks vele, vaak knap gemaakte, overheidscampagnes drinken 40% van de Belgen nog steeds quasi enkel flessenwater. En dat terwijl die campagnes vol correcte informatie zitten. Het is dus duidelijk dat er meer nodig is dan informatie om mensen over de streep te trekken. Dé uitdaging is dus om mensen niét met het vingertje te wijzen, maar hen eerder te wijzen op de voordelen van duurzame oplossingen voor hen zelf."

En wat met 'gewone' bedrijven, die niet opgericht zijn als impactonderneming? Wat kunnen zij doen om ook een positieve impact te maken?

Jeroen Vereecke: "Een eerste belangrijke punt is dat een boodschap van verduurzaming enkel werkt als ze ook écht is. Met greenwashing doe je vroeg of laat meer kwaad dan goed. De vraag is dus: gelooft de bedrijfsleiding ook écht zelf in de noodzaak om te verduurzamen. Of is het niet meer dan een marketingverhaal? Een bedrijfsleider die er zelf niet echt in gelooft, mag en kan niet verwachten dat andere mensen in het bedrijf op een geloofwaardige manier met verduurzaming aan de slag gaan. Als je het écht meent met positieve impact, schaf je de functie van CSR-manager (Corporate Social Reponsibility) of duurzaamheidsverantwoordelijke ook maar beter af. Want door het creëren van een CSR-verantwoordelijke parkeer je duurzaamheid weg in een aparte afdeling. En dat is het niet. Duurzaamheid is geen afdeling zoals sales of marketing dat zijn. Duurzaamheid moet mee in het DNA van je onderneming zitten. Hopelijk zullen bedrijven dit in de toekomst steeds meer normaal vinden."

Als je het écht meent met positieve impact, schaf je de functie van CSR-manager ook maar beter af
Jeroen Vereecke
Oprichter Robinetto

"Verduurzaming is ook soms eenvoudiger dan je denkt. Met als simpelste tip: check of er dingen zijn waarmee je gewoon kan stoppen. De beste verduurzamingstechniek is dus vaak iets niét (meer) doen. Dat kan over verpakkingen gaan, maar ook over verplaatsingen, processen of procedures."

Hoe rijm je duurzame doelstellingen met financiële doelstellingen? Beginnen aandeelhouders niet te morren als de winst dreigt te dalen door duurzame keuzes?

Jeroen Vereecke: "Dat is inderdaad een spanningsveld waarmee je rekening moet houden. Door je duurzaamheidsbeleid niét weg te parkeren in een aparte afdeling, zorg je er ook voor dat je financiering 'duurzaam' is. Dat wil zeggen: wees van in het begin ook naar je financiers zeer duidelijk over je impact doelstellingen. Zeg hen dat je naast financiële return ook de impact als een valabele return in rekening wil brengen. En als een mogelijke financier dat niet wil aanvaarden, vraag je dan ernstig af of het wel de juiste is.

Overigens is het volgens mij niét zo dat duurzame keuzes per definitie zorgen voor minder rendabiliteit. Ik geloof dat het ene het andere niet uitsluit. Een bedrijf dat én gezond en rendabel is, én tegelijk een steeds grotere positieve impact maakt, dat is toch perfect mogelijk?"

Redopapers

Benieuwd naar de inzichten van Linde Luyten van Redopapers? Het volledige interview met Linde en Jeroen is hier te bekijken.

Redopapers maakt mooie agenda's, notitieboekjes en andere papierwaren op basis van papier-overschotten van drukkerijen e.a. Helemaal duurzaam en circulair dus.

Naar de website van Redopapers

Blijf je graag op de hoogte van onze avonturen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.