Onderzoek

Duurzaam leven maakt gelukkig

11 augustus 2021

Uit het World Happiness Report 2020 blijkt dat er een sterk verband bestaat tussen het behalen van de Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen (SDG’s) en het welzijn van mensen. Ook uit Nederlands onderzoek blijkt nu dat je door duurzaam te leven zelf ook gelukkig wordt. Duurzaam gedrag is dus niet alleen iets dat geld en moeite kost, het levert ook iets bijzonder waardevols op: het geluk van mensen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn mondiale doelen die we tegen 2030 zouden moeten halen. Het bestrijden van armoede, honger en klimaatverandering zijn daarvan de meest urgente. 

Uit onderzoek van de Oxford Universiteit blijkt nu dat vooruitgang in het halen van die duurzame ontwikkelingsdoelen globaal gezien een positief effect heeft op ons welzijn. Zo scoren landen die verder staan in het bereiken van de SDG’s doorgaans ook beter als het gaat om geluk. Duurzame ontwikkeling maakt ons dus gelukkiger.

Positieve impact

Ook een nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bevestigt de link tussen duurzaam gedrag en geluk. Uit een meta-analyse van eerdere onderzoeken blijkt duidelijk een positieve relatie tussen de verschillende soorten van duurzaam gedrag en het welzijn van mensen. 

En dat werkt vrij eenvoudig. Door te kiezen voor een duurzame optie, voelt die keuze meer betekenisvol. Je ervaart een fijn gevoel en dat zorgt bij herhaling op termijn voor meer geluk. Dat is niet nieuw: in de oudheid gaf Aristoteles al aan dat ‘het juiste doen’ een belangrijke bron van geluk is. En in een tijd van klimaatverandering is duurzaam leven dus meer dan ooit het juiste doen.

Bronnen

Het kan wel en Duurzaam ondernemen