OPROEP

#StatiegeldYesWeCan

24 november 2020

Ook Robinetto steunt de oproep om in België statiegeld in te voeren op wegwerp-drankverpakkingen. 

Samen met meer dan 1.000 gemeenten en organisaties uit België en Nederland scharen we ons vandaag achter de actie "Yes We Can".

Waarom?

Zwerfaval is een enorm probleem

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval.

Zwerfaval kost ons veel geld

We geven in Vlaanderen ongeveer 164 miljoen euro uit aan het opruimen van zwerfvuil. 164 miljoen. En dat zijn louter de directe opruimkosten, zonder rekening te houden met de milieuschade van zwerfvuil of andere maatschappelijke kosten. De opruimkosten worden voor het grootste deel gedragen door de lokale overheden. Door ons dus.

De PMD-zak is goed, maar lang niet goed genoeg

In de PMD inzamelsystemen worden plastics van verschillende kwaliteit in dezelfde zak ingezameld. Daardoor is de kwaliteit van het plastic afval laag en is de opbrengst ervan klein. Plastic dat via de PMD-zak is ingezameld mag vaak niet meer in contact komen met voedsel en drank. Dat is jammer, want het PET-plastic waaruit drankflessen zijn gemaakt, is in principe heel geschikt om nieuwe PET-flessen van te maken. Het plastic uit de PMD inzamelsystemen wordt daarom veelal verwerkt in producten van minder goede kwaliteit en functionaliteit dan het oorspronkelijke flesje. Veel flessen worden gedowncycled tot straatmeubilair, bermpaaltjes of polyester kleding, waar ze respectievelijk door weersinvloeden en in de wasmachine grote hoeveelheden plastic deeltjes loslaten in het milieu.

Aluminium blikjes hebben een zeer hoge CO2 voetafdruk als ze niet goed worden gerecycled. Een groot deel wordt niet selectief ingezameld maar komt terecht in verbrandingsovens, waardoor waardevol materiaal verloren gaat en wat een negatieve klimaatimpact heeft.

Statiegeld is de beste (en wellicht enige) manier om aan voldoende hoge recycling-cijfers te geraken

De enige landen die aan recycling cijfers geraken, zoals bv. Duitsland (90% van de PET-flessen wordt er gerecycled), zijn landen met een statiegeldsysteem. Zoek het verband :-)

Statiegeld wérkt. Dat is bewezen.

Reeds 39 landen en regio's voerden statiegeld in. In Europa kiezen steeds meer landen voor statiegeld. Schotland en Malta hebben het voorbije jaar voor de invoering van statiegeld beslist (nadat Coca Cola in Schotland zijn lobbyverzet opgaf). De Europese Commissie organiseerde onlangs de eerste stakeholdersbijeenkomst ooit over het onderwerp. In maart 2018 kondigde de regering van Engeland aan een statiegeldsysteem in te gaan voeren voor plastic, blik en glazen drankverpakkingen. Overal zijn de resultaten onmiddellijk meetbaar.

3 van de 6 regeringen in België hebben statiegeld in hun regeerakkoorden geschreven.

Natuurlijk kunnen we ook in België statiegeld invoeren. Bij de politici is er veel goede wil om dit ook te doen. Zeker nu de Waalse, de Brusselse én de federale regering statiegeld in hun
regeerakkoorden voorzien.

Ook de drankenproducenten zijn er klaar voor

In het verleden waren de meeste drankenproducenten radicaal gekant tegen de invoering van statiegeld. Intussen hebben de meesten hun standpunten bijgesteld en beschouwen ze statiegeld ook als een goede methode om hun eigen recyclagedoelstellingen te behalen.

Meer weten?  Op de pagina van de Statiegeldalliantie vind je massa's cijfers en informatie.