Alles wat je al altijd wilde weten over drinkwater, het verschil tussen leidingwater en flessenwater, en veel meer...

Leidingwater is niet alleen 50 tot 200 keer goedkoper dan flessenwater, het is ook veilig, gezond en lekker. De watermaatschappijen zijn wettelijk verplicht het water grondig te controleren. In de praktijk worden permanent meer dan 60 eigenschappen van het water gemeten. Ook uit onderzoeken van externe organisaties blijkt keer op keer dat het leidingwater in ons land van een zeer hoge kwaliteit is. Uiteraard is ook de kwaliteit van de leidingen in je huis belangrijk voor de kwaliteit van je drinkwater. Je binneninstallatie dient te voldoen aan de wettelijke normen, en dient daar ook gekeurd voor te zijn. Je lokale watermaatschappij kan je daarbij helpen. Als je wil weten welke watermaatschappij voor jouw drinkwater zorgt, kan je dit hier opzoeken. Herbekijk hier "Is kraantjeswater even goed als flessenwater" - (Reportage op Eén) Lees hier Leidingwater, veilig en gezond, maar voor een verschillende prijs - (onderzoek door Test-Aankoop) In sommige regio's komen leidingwater en flessenwater zelfs van dezelfde bron, zoals bijvoorbeeld in de regio van Utrecht. Lees dit verhaal hier.

Neen. Ons leidingwater is echt drinkwater van zeer goede kwaliteit. Het filteren van leidingwater is dus geen vereiste om het te kunnen drinken. Hier vind je tips over hoe je zonder filter of andere ingewikkelde dingen gewoon kan genieten van lekker getapt water. Goede redenen waarom er dan toch soms wordt gefilterd kunnen zijn: - Het ontkalken van het water om beschadiging van toestellen door kalkaanslag te vermijden (bv. bij koffiemachines) - Het neutraliseren van de smaak (het leidingwater kan een verschillende smaak hebben al naargelang de regio, wegens verschillende samenstelling) - Het beschermen van toestellen (bv. de carbonator in een watertap) tegen kleine deeltjes die zich door een verouderde binneninstallatie in het water zouden kunnen bevinden.

De prijs van flessenwater is al snel 200 keer duurder dan die van leidingwater.  Dit verschil is te verklaren door de kosten voor verpakking en transport (met nefaste impact op ons milieu) en door de kosten en winstmarges van de fabrikant en de tussenhandel. Het water in de fles is helemaal niet duurder dan leidingwater. Het goede nieuws is dat leidingwater geen verpakking nodig heeft, en dat het transport ervan gewoon gebeurt door de waterleiding. Leidingwater wordt beheerd door de overheid (via intercommunales), en wordt dus verkocht zonder de hoge marges van flessenwater. 

Het is perfect mogelijk en legitiem om een faire prijs te vragen voor getapt water. Ons leidingwater is een kwalitatief product, en net zoals andere dranken kan je daar een correcte prijs voor vragen. Wie in een café of restaurant betaalt voor een drankje, betaalt immers niet alleen voor dat drankje, maar vooral voor de andere kosten van de horeca-uitbating (huur, inrichting, verwarming, personeel, belastingen,..). En dat is voor een correct geserveerd glas water niet anders.  Wie leidingwater correct serveert, voor een faire prijs, en er transparant over communiceert, is welkom in het Robinetto-netwerk.

Net zoals bij andere dranken en producten, wordt de juiste prijs mee bepaald door de context. Wordt een glas water geserveerd als een consumptie in een café of andere omgeving waar dranken het belangrijkste product zijn, dan zal de juiste prijs gelijkaardig zijn aan die van andere niet-alcoholische dranken. De prijs van een drankje wordt bepaald door het geheel aan kosten en de aankoop van water is daar slechts een klein deel van. Horeca-uitbaters en organisatoren die er voor kiezen duurzamer te worden, moeten daar niet economisch voor gestraft worden, integendeel. Veroordeel hen dus niet voor het feit dat u voor een glas of fles kraanwater en de fantastische service die ze daar bij leveren, moet betalen.  Wordt het water geserveerd bij een maaltijd, of bij een andere duurdere drank, dan kan de prijs een stuk lager liggen, of kan water gratis worden geschonken. Robinetto legt geen prijzen op aan uitbaters van horecazaken of organisatoren van evenementen, maar raadt hen aan een faire prijs te vragen, op basis van hun eigen inschatting en de specifieke context.

Er zijn twee bronnen waaruit drinkwater geput wordt. Enerzijds oppervlaktewater, dat uit rivieren, bronnen en meren komt, en anderzijds grondwater, dat in de ondergrond zit. Als we het hebben over oppervlaktewater, is het leeuwendeel in Vlaanderen afkomstig uit het Albertkanaal, dat op zijn beurt water onttrekt uit de Maas. Grondwater is dan weer meestal afkomstig van neerslag. Om dit water geschikt te maken voor menselijke consumptie, wordt het bewerkt om te voldoen aan de strengste normen.

Het gros van alle flessenwater in Europa is natuurlijk mineraalwater. Dat is water uit een natuurlijk bron dat zonder enige behandeling veilig en drinkbaar water is. De EU definieert natuurlijk mineraalwater als: "Bacteriologisch gezond water, een watervlak of een onderaardse laag tot oorsprong hebbende, afkomstig van een bron geëxploiteerd door een of meer natuurlijke of kunstmatige ontspringingspunten". Natuurlijk mineraalwater dient direct bij de bron te worden gebotteld, en wordt niet bewerkt. Uiteraard worden er wel permanent kwaliteitscontroles op uitgevoerd. In sommige landen is het flessenwater van bepaalde merken behandeld of geprocessed leidingwater.

Doordat bij mineraalwater verpakking en vervoer noodzakelijk zijn, en bij kraanwater niet, is mineraalwater veel slechter voor het milieu dan kraanwater.  

De drankenindustrie stelt dikwijls recyclage voor als oplossing. Recyclage help echter alleen de afvalberg verkleinen maar lost niks op aan de essentie van het probleem. We blijven water verpakken en vervoeren. Bovendien vraag het hele recyclagetraject bijkomend transport en een pak energie. 

De cijfers tonen ook aan dat we we nog heel ver af zijn van volledige recyclage. Volgens de meest recente factcheck van Recycling Netwerk Benelux variëren de werkelijke recyclagepercentages in België tussen 50% (voor blikjes) en 65 % (voor drankkartons en plasticverpakkingen).Bovendien worden de gerecycleerde plastics van drankverpakkingen niet 1 op 1 opnieuw gebruikt voor drankverpakkingen, maar dikwijls voor een groot stuk gedowncycled tot materiaal voor textiel, tapijten of vulling van matrassen e.d.. Drankkartons worden zelfs helemaal niét gebruikt om opnieuw drankkartons te maken. (meer over de recyclage van verschillende materialen vind je bij FostPlus)

Als je al een watertap hebt, en geen flessenwater meer gebruikt, dan was jij al helemaal Robinetto voor we Robinetto uitvonden. Proficiat daarvoor! Ook jij kan meehelpen aan het uitdragen van ons verhaal door aan te sluiten bij het Robinetto-netwerk. In dat netwerk willen de de impact van onze keuze voor leidingwater in kaart brengen, om zo steeds meer mensen te overtuigen om mee te doen. Concreet: Je kan een slimme Robinetto-teller aansluiten op je bestaande watertap en zo meewerken aan onze impactmeting. Contacteer ons voor meer info!